Plurilingüismo y aprendizaje de lenguas

Hace un tiempo que sigo dos blogs del Servei de llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona que me gustan por su apuesta por el plurilingüimo y por su enfoque sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras que proponen.

El primero de ellos se llama Biografies lingüístiques y consiste en un espacio para la publicación de autobiografías lingüísticas. Es un blog abierto a que cualquier persona publique su autobiografía lingüística. Los autores definen la autobiografía lingüística así:

Una autobiografia lingüística és un document en què una persona descriu les seves experiències relacionades amb les llengües i les cultures amb què ha entrat en contacte al llarg de la vida, tant en l’educació formal com més enllà. L’autobiografia lingüística pot incloure també un component de planificació de l’aprenentatge lingüístic personal i de reflexió sobre les característiques de l’individu com a aprenent de llengües.Les autobiografies lingüístiques no solen tenir una finalitat literària, sinó que més aviat tenen l’objectiu de reflectir, aplegar i sistematitzar una determinada realitat personal, la que afecta les llengües i les cultures.

Para ello publicar solo hay que seguir las instrucciones. Además se facilita información sobre qué temas se pueden tratar y sobre cómo etiquetar el relato. También se pueden enviar las autobiografías en vídeo y en audio.

El segundo de los blogs es Comprensió Bàsica y es un blog destinado al aprendizaje del catalán, partiendo de la base de la similitud de las lenguas románicas y la fácil intercomprensión entre hablantes de estas lenguas. Por tanto, también tiene como objetivo mejorar la comprensión de otras lenguas románicas para personas que ya conozcan alguna lengua de esta familia. Según los autores:

El curs de Comprensió Bàsica s’adreça concretament a persones que tenen coneixements d’una llengua romànica, o de més d’una, i es basa en el fet que les llengües romàniques comparteixen molts trets per la seva filiació comuna. Aquest fet permet que un aprenent que conegui com a mínim una llengua romànica accedeixi a la comprensió d’una o diverses llengües romàniques noves amb un esforç relativament baix i amb una gran facilitat. El curs s’adreça a persones que tenen coneixements d’espanyol, francès, italià o portuguès (o de diverses d’aquestes llengües) i volen habituar-se ràpidament a comprendre la llengua catalana. Els aprenents tipus a què s’adreça el curs són persones que aspiren idealment a poder-se desplaçar naturalment pels països de l’àrea romànica conservant l’ús de la seva llengua i comprenent la llengua dels altres (i respectant, per tant, tota la riquesa i les implicacions d’aquest fet) (objetivos).

También quiero resaltar que, para el aprendizaje del catalán, ponen a disposición diversos recursos e itinerarios para que cada cual transite el camino que mejor le convenga. Los itinerarios distinguen entre aprendizaje formal e informal. Me interesa mucho esta propuesta para completar la autonomía del aprendiz con una serie de recursos que le permitan elegir y construir su propio proceso de aprendizaje.